Magazine

Zihni Özdil: We gaan ons land weer terugveroveren

Opinie

Zihni Özdil: We gaan ons land weer terugveroveren

Het was niet vanzelfsprekend dat ik achtereenvolgens wetenschappelijk docent, NRC-columnist, schrijver en kandidaat-Kamerlid ben geworden. Ik ben opgegroeid in een arme volkswijk in Rotterdam-Zuid als kleinzoon van een gastarbeider en zoon van een fabrieksarbeider. Armoede was de norm. Dankzij Nederland heb ik de kansen gekregen om vooruit te komen.

Toen mijn vader besloot te studeren, eerst in de avonduren, en later, toen hij werd ontslagen, fulltime, bestond er een sociaal vangnet. Zonder vernedering en zonder verdringing. Het systeem in ons land ging uit van het goede van mensen. Hoe anders is het nu.

De kansengelijkheid wordt steeds minder, ongeacht je afkomst. In Nederland is het niet meer vanzelfsprekend dat als je voor een dubbeltje bent geboren, je als een rijksdaalder kunt eindigen. Dat komt niet door vluchtelingen of halalbroodjes, ook al lijken sommige kiezers dat te denken. De toenemende kansenongelijkheid is het gevolg van beleid: rechts beleid.

Sommige politici willen ons afleiden van die groeiende sociaaleconomische kloof door steeds maar weer te wijzen op een andere kloof. We hebben bijvoorbeeld een premier die in plaats van visie te tonen, tegen Nederlandse etterbakken roept “Pleur toch op, ga lekker terug naar Turkije”, omdat hun ouders toevallig in het buitenland zijn geboren. Diezelfde Nederlandse etters roepen: “Ik ben geen Nederlander en Erdogan is mijn president.” En ook Erdogan vindt dat die Nederlandse jongeren trouw moeten zijn aan Turkije in plaats van aan Nederland. Eigenlijk zijn die Nederlandse etterbakken, Erdogan en Rutte het met elkaar eens.

GroenLinks is het niet met ze eens. Voor GroenLinks is burgerschap, Nederlanderschap, ononderhandelbaar en onvoorwaardelijk. Minister-president Jesse Klaver had tegen die etters gezegd: “Als jullie de wet overtreden of journalisten lastigvallen, dan worden jullie, net als iedereen in dit land, keihard aangepakt. Of jullie het nou zelf willen of niet, ik trek jullie aan jullie oren. Jullie zijn Nederlanders. Punt.” Dát is visie. Dát is staatsmanschap. Dát is wat we nodig hebben in dit land.

Omdat wij van Nederland houden, gaan wij bouwen aan een empathische samenleving. Begrijp me niet verkeerd. Empathie betekent niet dat we elkaar de hele tijd lief moeten vinden of het continu met elkaar eens moeten te zijn. Empathie betekent dat we elkaar gaan aanpakken op daden en op argumenten in plaats van op afkomst. Empathie betekent ook een open debat, en waar nodig een hard debat. Zonder gescheld. En al helemaal zonder geweld.

Daarom zeg ik tegen 'Henk en Ingrid': “Jullie zijn terecht boos als jullie eigen risico elk jaar omhoog gaat, maar je blijft met je tengels af van vluchtelingen.” En ik zeg tegen 'Achmed en Fatima': “Jullie zijn terecht boos als jullie geen werk kunnen vinden vanwege jullie achternaam, maar je gaat Nederland niet de rug toekeren. En je gaat al helemaal niet achter Erdogan of een haat-imam aan rennen.” Uitsluiting bestrijd je niet door uitsluiting te bevestigen.

Op 15 maart gaan wij groter worden dan ooit. Dan gaan we iets doen wat rechts Nederland heeft verzuimd en onze sociaaldemocratische vrienden ook, sinds ze hun ideologische veren hebben afgeschud. We gaan de problemen van ons land oplossen door te kijken naar de oorzaken. Want er zijn wel degelijk buitenlandse gelukzoekers die komen profiteren van ons land. Ze hebben ook van die rare namen, zoals Google, IKEA of Starbucks. Wij gaan zorgen dat die rijke multinationals hun eerlijke deel aan belastingen gaan betalen, net zoals hardwerkende Nederlanders dat ook doen.

Daar blijft het niet bij. GroenLinks wil een Nederland waarin je een bezoek aan de dokter niet meer hoeft uit te stellen, omdat je anders je kinderen niet meer op zwemles kunt doen. GroenLinks wil een Nederland dat niet meer het slechtste jongetje in de klas is als het gaat om duurzame energie. We willen voorop lopen, zodat onze kinderen en kleinkinderen niet onder de zeespiegel verdwijnen. GroenLinks wil een Nederland waarin je wordt beoordeeld op je karakter en niet op je achternaam.

Landgenoten, op 15 maart gaan wij ons land, ónze manier van leven, weer terugveroveren.

Deel dit artikel